PROGRAM UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW OTWARCIA MOSTU
IM. GEN. TADEUSZA BUKA W M. SPAŁA

  8.41 - złożenie kwiatów na grobie śp. gen. Tadeusza Buka przez delegację 34 BKPanc.
             i 25 BKPow.
          - uczczenie chwilą ciszy przez zawodników biegu Spała-Żagań pamięci ofiar katastrofy 
            smoleńskiej, zapalenie zniczy w hołdzie gen. T. Buka
          - wystawienie warty przez 25 BKPow. (w godz. 8.00-18.00)

  9.00 - Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej oraz śp. gen. T. Buka w kościele

10.00 - rozpoczęcie uroczystości nadania imienia gen. Tadeusza Buka
          - wystawienie warty przy obelisku z tablicą pamiątkową
          - przedstawienie sylwetki śp. Dowódcy Wojsk Lądowych

10.10 - odczytanie uchwały Rady Gminy dotyczącej nadania imienia gen. T. Buka – most Spała

10.15 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej w obecności rodziny
          - przemówienie okolicznościowe

10.30 - oficjalne rozpoczęcie maratonu Spała-Żagań

10.35 - zakończenie uroczystości