Z okazji Dnia Eduedukacjakacji Narodowej wszystkim pedagogom, wychowawcom i pracownikom placówek oświatowych Gminy Inowłódz składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niewyczerpanych sił i energii.

 

 

 

 

 

0001 57 2

 

 

 

 

 

 

 

W związku ze staraniami władz Gminy Inowłódz o zamontowanie stacjonarnego urządzenia rejestrującego (fotoradaru) w pasie drogi krajowej nr 48  w centrum miejscowości Inowłódz prosimy mieszkańców Inowłodza i okolic o składanie podpisów na liście poparcia, które znajdują się w Urzędzie Gminy i w sklepach spożywczych w Inowłodzu.

DSC 0202

Wspominaliśmy na początku bieżącego roku na łamach naszego gminnego biuletynu o naszym zamiarze upamiętnienia wybitnego inowłodzianina, p. Józefa Pruskiego. Gwoli przypomnienia sylwetki bohatera wypada tylko wspomnieć, że był podoficerem zawodowym – plutonowym w elitarnym 7 Pułku Ułanów Lubelskich, przeszedł z tym pułkiem cały szlak bojowy 1939r, następnie służył i walczył w oddziale  mjr HUBALA, po jego likwidacji działał w konspiracji warszawskiej i skierniewickiej ZWZ – AK, zaś po wojnie ukończył Szkołę Oficerską Broni Pancernej i przez krótki czas był oficerem zawodowym (w stopniu chorążego).

 

 

 

 

IMG 4584W sobotę, 28 września br. odbyło się XIV Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie. Oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonali: Pan Mariusz Węgrzynowski - Starosta Tomaszowski wraz z Wójtem Gminy Inowłódz Panem Bogdanem Kąckim. W muzyczny i ludowy nastrój wszystkich zebranych wprowadził Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy „Cekinki”, który zaprezentował swój program artystyczny. Następnie wystąpił Zespół Ludowy „Brzustowianie”. Dla zespołu był to szczególny występ, gdyż na scenie obchodził Jubileusz 35-lecia istnienia.