Piłkarska pasja, marzenia, szaTurniej ZPNS start zapisów zdjęcie 1nsa na odkrycie talentu oraz dużo dobrej zabawy - tak w skrócie można opisać największy w Europie turniej dla dzieci, który już od prawie 20 lat gości na sportowej mapie Polski. W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej do tej pory udział wzięło ponad 2 miliony piłkarek i piłkarzy. Chęć udziału drużyn dziewcząt i chłopców w XX edycji mogą zgłaszać opiekunowie, nauczyciele i trenerzy. Zapisy zespołów w kategoriach wiekowych U-8, U-10 oraz U-12 potrwają do 30 września.

 

 

 

Piłkarska pasja, marzenia, szaTurniej ZPNS start zapisów zdjęcie 1nsa na odkrycie talentu oraz dużo dobrej zabawy - tak w skrócie można opisać największy w Europie turniej dla dzieci, który już od prawie 20 lat gości na sportowej mapie Polski. W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej do tej pory udział wzięło ponad 2 miliony piłkarek i piłkarzy. Chęć udziału drużyn dziewcząt i chłopców w XX edycji mogą zgłaszać opiekunowie, nauczyciele i trenerzy. Zapisy zespołów w kategoriach wiekowych U-8, U-10 oraz U-12 potrwają do 30 września.

 

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Postaw na własny biznes”. Spotkanie odbędzie się 26 września 2019 r., w godz. 10:00 – 12:00 w sali konferencyjne Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

 

 

20190907 115522 7 września po raz kolejny Gmina Inowłódz wzięła udział w Mixerze Regionalnym.

 

 

 

20190515 105738 Zakończono realizację projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała w gm. Inowłódz”.

 

 

 

20190902 130857

W dniu 31.07.2019 r. zakończono realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu obszaru wokół PSP w Inowłodzu. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. ogrodzenie terenu, utwardzenie nawierzchni, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki oraz wyposażenie obszaru w elementy małej architektury.

 

 

 

 

0001 41 2

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”. Spotkanie odbędzie się 11 października 2019 r. w godz. 12:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3685-spotkanie-informacyjne-pn-rozlicz-projekt-efs-z-sukcesem-sl2014 pod przyciskiem „Weź udział”, do 07.10.2019 r. Do skorzystania zapraszamy szczególnie beneficjentów X i XI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020.