pgeRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach: Konewka, Królowa Wola 16 w dniu 13.07.2020 w godzinach 8:00-17:00

 
 
 
 

Dyżury07 1Informacja GKRPA o dyżurach w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Inowłodzu (Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, budynek „B”)  tel. 44 710 10 06

 

 

 

 

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania

 

9


W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Inowłódz.
Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Inowłódz poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2019 rok

 

 

 

 

Informujemy, że XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 1200 w sali na zamku Kazimierza Wielkiego  w Inowłodzu i będzie dostępna tylko online.

Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 23 maja 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.

PDF

pgeRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 2020-07-03 w godzinach 08:00 - 17:00 w miejscowości Brzustów 1-83, 117, 240-242, 485, 581, 614, 946 gm. Inowłódz

 

 

 

 

zdalna szkoła1Gmina Inowłódz pozyskała kolejne 44 990,00 zł w programie grantowym pn  „Zdalna Szkoła +” finansowanym z funduszy europejskich.

 

 

 

 

 

swietlicaMieszkańcy Spały, Konewki - Wyborcy

Informujemy, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 znajduje się w Świetlicy przy ulicy Piłsudskiego 9 (nad stawem).