O stachu i strachuW piątek 13 lutego, odbył się w zamku spektakl lalkowy w wykonaniu Teatru Akademia wyobraźni pt. „O Stachu i strachu”, kończący ferie zimowe w gminie Inowłódz. Spektakl ten nawiązuje do pacynkowych teatrzyków wędrownych. Przedstawienie zgromadziło liczną publiczność, która z zainteresowaniem śledziła losy Staszka podróżującego po świecie i szukającego stracha.

Wydział zdrowia, Spraw Społecznych i Orzekania o Niepełnosprawności STAROSTWA POWIATOWEGO w Tomaszowie Maz. informuje, że od dnia 18 maja 2014 roku funkcjonują zmienione zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia.

 

 

tabliczka soltysPo wyborach 16 listopada większość z nas mogła mieć przeświadczenie, że to koniec wyborów na szczeblu samorządowym. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym po zakończeniu wyborów samorządowych w szranki wyborcze stają najniższe lecz bardzo ważne ogniwa samorządu, a mianowicie sołectwa. W naszej gminie zgodnie z Uchwałą Rady z dnia 30 grudnia 2014 roku zostało zarządzone przeprowadzenie wyborów organów sołectw do dnia 21 lutego 2015 roku. Miło nam poinformować w kolejności wynikającej z kalendarza zebrań wyborczych, o obsadzeniu funkcji sołtysów i rad sołeckich we wszystkich 10 sołectwach Gminy Inowłódz.

 

 

 

21.02. br. Wernisaż Obrazów Muzyką Malowanych – Koncert muzyczny na Zamku w Inowłodzu

 

08.03. br. Gminny Dzień Kobiet – Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

-Wystawa malarska pt. „W kręgu kobiecości” - artysta Alina Sibera

-Wystawa fotograficzna pt. „Pomniki Kobiet” na Zamku w Inowłodzu

 

 

jarmark spalski 2015

Dwie Dorotki10 lutego 2015 r.  w zamku w Inowłodzu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Dwie Dorotki”. Widowisko zorganizowane zostało przez Gminne Centrum Kultury przy współpracy oraz wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach projektu „Z GCK Radosne i Zdrowe Ferie Zimowe”, kładąc jednocześnie nacisk na edukację i profilaktykę dzieci.

Dnia 4.02.2015r. w Świetlicy Wiejskiej w Brzustowie odbył się turniej piłki siatkowej. Udział wzięli uczestnicy ze świetlicy z Brzustowa. W spotkaniu brały udział dwie drużyny po 6 osób.

 

 

obchody9 lutego 2015 r. w poniedziałek oddaliśmy hołd, rozstrzelanym 30 Mieszkańcom Gminy Inowłódz i okolic. Uroczystość rozpoczęto od powitania gości, następnie po oficjalnym wystąpieniu Wójta Gminy Pana Bogdana Kąckiego, przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na płycie pamiątkowej w parku w Inowłodzu. Minutą ciszy oddano hołd pamięci poległym Ofiarom.

Lodzki Urzad WojewodzkiW załączeniu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 03.02.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0002356_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R"

 

 

 

 

 

Spotkanie lutyFundacja Wspomagania Wsi i Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Inowłódz na spotkanie pt.:

Poza własnym podwórkiem, czyli o roli mieszkańców i samorządu w konsultacjach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Piątek 20 lutego, godz. 16.00 – 17.30

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu (ZAMEK), ul. Zamkowa 7

 

 

bilard6 lutego br. w sali bilardowej, zamku w Inowłodzu odbył się Gminny Turniej Bilardowy, zorganizowany w ramach tegorocznych ferii zimowych. Do rywalizacji zgłosiła  się młodzież z terenu gminy, a sędzią w turnieju był Pan Piotr Krotosz. Do zamku przybyli kibice, którzy przez cały czas dzielnie dopingowali swoich faworytów. Po zaciętej grze wyłoniono zwycięzców, którzy w nagrodę otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu.