INFORMUJEMY, ŻE W DNIU DZISIEJSZYM
31 GRUDNIA 2015 R.
URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY
DO GODZINY 12.00

plakat

droga brzustow  droga teofilow

Informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. odebrano roboty budowlane polegające na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola – Teofilów nr 116217E (dokończenie zadania) oraz Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brzustów (Kolonia III). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. o.o. z siedzibą w  Gielniowie . Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Informujemy, że pomimo wcześniejszej informacji

o dniu wolnym od pracy 

24 grudnia 2015 roku - Wigilii Bożego Narodzenia.

Wprowadzone zostały dyżury pracowników

w godz. 7:30 – 12:00. 

sesja rady

MIESZKAŃCY GMINY INOWŁÓDZ
Informuję, że XVII sesja VII kadencji
Rady Gminy Inowłódz
odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00
w sali obrad zamku
Króla Kazimierza Wielkiego


Proponowany porządek obrad:

 


Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
mgr Wacław Chachuła

 

DSC 035418 grudnia na sali Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy.

zyczenia na strone

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny  ZOSP RP
zwraca się z prośbą
o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie
w zakresie umiejętności cyfrowych.

Ankieta dostępna jest w linku poniżej:

http://www.ankietka.pl/ankieta/210353/ankieta-gmina-inowlodz.html

lub

ankieta - wersja do pobrania:

Prosimy o wypełnianie ankiety do dnia 31.12.2015 roku.

Z poważaniem

Zarząd Główny

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Urząd Gminy w Inowłodzu informuje, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) będzie nieczynny - odbiór dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.

projekt 007

15 grudnia w zamku odbyło się podsumowanie projektu pt. „Pokoleniowe spotkanie w tradycji i kulturze Świąt Bożego Narodzenia”. Projekt został  przygotowany przez Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu, realizowany przez świetlice wiejskie oraz szkoły przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szczegóły: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/fotorelacje/n,pokoleniowe-spotkanie-w-tradycji-i-kulturze-swiat-bozego-narodzenia

 

Informujemy, że w dniu 27.11.2015 r. Uchwałą Rady Gminy Inowłódz Nr XVI/88/2015 została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2015 - 2020. Dokument opracowano w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Poniżej linki do strategii: 

http://bip.inowlodz.pl/plany-programy-rozwoju/strategia-rozwoju-gminy-inowlodz-na-lata-2015-2020

http://bip.inowlodz.pl/ogloszenia-informacje/2371-obwieszczenie-wojta-gminy-inowlodz-o-podjeciu-przez-rade-gminy-inowlodz-uchwaly-nr-xvi-88-2015-z-dnia-27-listopada-2015-r-w-sprawie-przyjecia-programu-rozwoju-pod-nazwa-strategia-rozwoju-gminy-inowlodz-na-lata-2015-2020