danuta nawrocka

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu

zaprasza na wystawę malarstwa i rysunku

Danuty Nawrockiej

 

infor na tablice

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od stycznia bieżącego roku zaczęły funkcjonować punkty, w których można otrzymać bezpłatne porady prawne w ramach rządowego programu.

ogloszenie lek weterynarii

 

punkt informacyjny feLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym  pn. „Dokumentacja konkursowa i zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

plakat wystawa krzesla

att00055

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego, zamieszczonym na naszej stronie w dniu 4 stycznia 2016 r. zamieszczamy poniżej link do strony Komendy Głównej PSP:

http://www.straz.gov.pl/porady/czad

Znajdą tu Państwo wszelkie informacje na temat zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak również postępowania gdy się pojawi.

 

 

Wszystkich przedsiębiorców, a także konsorcja przemysłowe z wiodącą rolą przedsiębiorstw, zapraszamy do składania wniosków w ramach ogłoszonego dziś konkursu dla działania 1.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

 

 

23 grudnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs dla projektów polegających na: wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczętym sezonem zimowym i możliwością wystąpienia zagrożeń charakterystycznych dla tego okresu Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau zwraca się z prośbą o podjęcie wszelkich działań, które wpłyną pozytywnie na zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców województwa łódzkiego.

pismo przewodnie do pobrania:

 

sesja 001

30 grudnia w sali obrad zamku Kazimierza Wielkiego odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Inowłódz, zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem obrad.