Wójt Gminy Inowłódz  informuje, że na terenie Gminy Inowłódz w miejscowości Inowłódz  będą wykonywane roboty drogowe związane z Remontem drogi krajowej nr 48 Teofilów – Inowłódz, km 13+850 – 16+500”.

 

 

hubertus 2015

 

 Hubertus Spalski 2015 - już jutro, zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy.

ziemniak powi3 października 2015 r., w piękne jesienne popołudnie odbyło się kolejne, X Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego oraz Wójta Gminy Inowłódz Bogdana Kąckiego.

sektor10

 
1 października 2015 odbyło się uroczyste otwarcie unikatowego w Polsce stadionu do rzutów długich oraz boiska do piłki nożnej - nowych obiektów sportowych w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

SAM 232615 września 2015 r. zakończyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków - przyroda w kreacjach: artstycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych. Organizatorami konferencji jak co roku byli Uniwersytet Przyrodniczy w Liblinie ( Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.

 

 

 

wycieczka z rycerstwem 015

Coraz częściej do zamku Króla Kazimierza Wielkiego przybywają wycieczki szkolne, które mają okazję uczestniczyć w nietypowym zwiedzaniu, bowiem przy udziale Inowłodzkiego Bractwa Rycerskiego, uczestnicząc w „żywej lekcji historii”.

Szczegóły: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/fotorelacje/n,wyprawa-po-wiedze-historyczna-z-rycerstwem

 

 

Logo Dolina

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy pracami nad określeniem kluczowych kierunków rozwoju obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania na nowy okres programowania 2014-2020 zamieszczamy ankietę badającą potrzeby oraz opinie mieszkańców gminy Inowłódz w zakresie sugerowanych kierunków rozwoju.

Punkt Informacyjny FELokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Z unijnego na nasze – czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich”.

 

 

kopernik4

23 września 2015 r. uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej w Brzustowie pod opieką swoich wychowawców oraz  dyrekcji szkoły wyjechali na sponsorowaną wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

sesja00124 września w sali obrad zamku Króla Kazimierza Wielkiego odbyła się XIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz.

 

 

 

 

logo wfosigwInformujemy, że w dniu 07.09.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Łodzi zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Inowłódz”. Umowa przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 65 116,00 zł, nie więcej niż 99% wartości kosztu całkowitego zadania.