pierzawka 004W dniu 27 listopada 2015 r. w Gminnej Hali Sportowej w Rzeczycy odbył się XV Regionalny  Konkurs Darcia Pierza, którego celem było kultywowanie dawnych  zwyczajów i tradycji. 

Szczegóły: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/fotorelacje/n,z-tradycja-wielkie-darcie-pierza-w-rzeczycy

 

belka 2014 2020Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzania Punktu konsultacyjnego dot. opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa
zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym
pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe”
które odbędzie się w Opocznie
w dniu 30 listopada 2015 r. w godz. 12:00 – 14:45

 

 

logo wfosigwInformujemy, że w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Inowłódz” zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Inowłódz, na terenie Gminy Inowłódz dokonano:

 

- demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych znajdujących się na 19 posesjach stanowiących własność osób fizycznych w ilości 43,22 Mg.

- załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na 33 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości 60,189 Mg.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

GMINNE CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ GRAFIKI

DO ZAMKU KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

20.11 - 30.12.2015 R.

wystawa fisbach

wyjazdkrakow 30

12 listopada 2015 r. na zaproszenie proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale, ks. Dariusza Łosiaka delegacja Gminy Inowłódz udała się do Krakowa po relikwie Świętego Jana Pawła II.

16 sesja rady

MIESZKAŃCY GMINY INOWŁÓDZ

Informuję, że XVI sesja VII kadencji Rady  Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 27 listopada 2015 r. o godz. 1200 w sali obrad zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

 

 

MPI

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnegoz zakresu realizacji projektów dofinansowanych
z Funduszy Europejskich

Urząd Gminy Inowłódz (budynek C - pokój Przewodniczącego Rady Gminy)ul. Spalska 2

10 grudnia 2015 r.
w godz. 12.00 - 14.30

Formularz do pobrania:

 

wizyta 011


17 listopada Inowłódz odwiedzili goście z Gminy Raciążek w woj. kujawsko – pomorskim. Byli to przedstawiciele władz samorządowych z Panią Wójt Wiesławą Słowińską na czele, Panią Dyrektor Agatą Ceglewską i pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury oraz Radni Rady Gminy Raciążek. Gości powitał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Barbara Maciejczyk oraz Kierownik Referatu Inwestycji Pan Marek Iskierka.

 

 

Budziszewice 2015 021

„Dobra gospodyni kapustę gotuje, to zdrowe warzywo i wszystkim smakuje….”  

tymi słowami Panie z KGW w Królowej Woli prezentowały się  w dniu 14 listopada br podczas kapuścianej imprezy w Budziszewicach. VIII Powiatowy Konkurs Kiszenia Kapusty odbył się zgodnie ze scenariuszem. Po powitaniu gości przez Organizatorów na scenie wystąpiła młodzież z tutejszej szkoły, która zaprezentowała, obrzęd kiszenia kapusty. Następnie  hasła, okrzyki , wierszyki i śpiew prezentowały KGW z całego powiatu tomaszowskiego. Naszą Gminę reprezentowało KGW z Królowej Woli, które starannie przygotowało się do konkursu i prezentacji artystycznej  przy współpracy GCK w Inowłodzu. 

Szczegóły: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/n,viii-powiatowy-konkurs-kiszenia-kapusty