wfosigwWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż z dniem
04.01.2016 r. zmianie ulegnie siedziba Funduszu.

 do pobrania:

wolontariat

3 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „ Jestem wolontariuszem – daję siebie ” dla młodzieży z terenu Gminy. Komisja w składzie: Iwona Szczepańska (GOPS), Barbara Opacka (GKERiI), Renata Dąbrowicz (GKRPA), Agnieszka Ciołak (GCK) z pośród 34 nadesłanych prac nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
pn. „Konkurs na kształcenie ogólne - Poddziałanie XI.1.2
w ramach RPO WŁ 2014-2020”,
które odbędzie się 7 grudnia 2015 r.
sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 15, I piętro
w godz. 12:00-15:15

do pobrania

formularz zgłoszeniowy

oraz
program spotkania

MPIPrzypominamy o bezpłatnych konsultacjach
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego
z zakresu realizacji projektów dofinansowanych

z Funduszy Europejskich

Urząd Gminy Inowłódz
(budynek C - pokój Przewodniczącego Rady Gminy)
ul. Spalska 2

10 grudnia 2015 r.
w godz. 12.00 - 14.30

Formularz do pobrania:

 

senior 649

28 listopada br. inowłodzcy seniorzy świętowali po raz piętnasty Dzień Seniora.
W odświętnie udekorowanej Sali Okolicznościowej, sekretarz Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Inowłodzu Emilia Baranowska poprowadziła spotkanie pod nazwą „Zacieśniamy więzi”.

pierzawka 004W dniu 27 listopada 2015 r. w Gminnej Hali Sportowej w Rzeczycy odbył się XV Regionalny  Konkurs Darcia Pierza, którego celem było kultywowanie dawnych  zwyczajów i tradycji. 

Szczegóły: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/fotorelacje/n,z-tradycja-wielkie-darcie-pierza-w-rzeczycy

 

belka 2014 2020Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzania Punktu konsultacyjnego dot. opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa
zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym
pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe”
które odbędzie się w Opocznie
w dniu 30 listopada 2015 r. w godz. 12:00 – 14:45

 

 

logo wfosigwInformujemy, że w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Inowłódz” zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Inowłódz, na terenie Gminy Inowłódz dokonano:

 

- demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych znajdujących się na 19 posesjach stanowiących własność osób fizycznych w ilości 43,22 Mg.

- załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na 33 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości 60,189 Mg.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

GMINNE CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ GRAFIKI

DO ZAMKU KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

20.11 - 30.12.2015 R.

wystawa fisbach