certyfikat 001

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu zweryfikowane było przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu w programie "Zadowolony Konsument".

Zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych. Niniejszy certyfikat wystawiono na podstawie pozytywnych opinii uczniów i ich rodziców.

Wszystkim wyrażającym pozytywne opinie o szkole serdecznie dziękujemy.

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

ogloszenie

zaproszenie

logo

Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” ogłoszonego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.

DSC 0615

W dniach 9 – 10 kwietnia br. odbywał się w Inowłodzu Zlot Grup Paramilitarnych, stanowiący preludium do przypadających w 2016 r. obchodów 950 rocznicy istnienia Inowłodza. Impreza podkreślająca bogactwo i dorobek historyczny miejscowości miała charakter otwarty i przyciągnęła fascynatów historii, a w szczególności militariów.

DSC 0555

 

 

zlot 0087

9 kwietnia na terenie Zamku Króla Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu rozpoczął się Zlot Grup Paramilitarnych, orgnizatorami imprezysą: Inowłodzkie Bractwo Rycerskie, Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu oraz Gmina Inowłódz.
O godzinie 10:00 otwarcia zlotu dokonali: Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki oraz Kasztelan Zamku Inowłodzkiego Pan Franciszek Jagielski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki zawiadamia,

że w związku z pracami eksploatacyjnymi

nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

 

 w Inowłodzu w dniu 8 kwietnia 2016 (piątek)

 w godzinach 08:00 - 18:00.

 

W związku z powyższym

Urząd Gminy Inowłódz będzie obsługiwał

Interesantów w granicach nie wymagających pracy komputera.

Apelujemy do Państwa o załatwienie tych spraw w miarę możliwości w innym terminie.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi informuje o naborach wniosków w ramach:

Działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły:

http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/562-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-2-2-1-modele-biznesowe-msp

 

 

stop pozarom traw plakat a3 a 

„Stop pożarom traw” to wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mająca ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

 

 

DSC 0037W dniach od 28 marca do 19 kwietnia 2016 r. odbywa się kolejna wizyta delegacji holenderskiej w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Od 30 marca grupa młodzieży wraz z opiekunami rozpoczęła zwiedzanie powiatu tomaszowskiego wraz z jego gminami.