Wójt Gminy Inowłódz zaprasza na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w dniu 7 listopada 2019 r.  o godz. 15:00 na Zamku w Inowłodzu. 

org poz 2Wójt Gminy Inowłódz ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z poźn. zm.) projektu „Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”

 

 

 

IMG 754828 października 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste podsumowanie Dożynek Prezydenckich w Spale 2019. Główne uroczystości rozpoczęła Para Prezydencka RP, następnie został wyświetlony film prezentujący najważniejsze, a zarazem najciekawsze wydarzenia tegorocznych Dożynek. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką wręczyli również dyplomy przedstawicielom instytucji zaangażowanych w przygotowanie corocznego „Święta Plonów”. 

 

 

 

DSC 0387 27 października, na łąkach pomiędzy Spałą a Brzustowem odbył się po raz dwudziesty  Ogólnopolski Spalski Hubertus Jeździecki.

 

 

 

IMG 6728 W dniu 26 października w centrum Spały odbył się XX Jubileuszowy  Hubertus Spalski. Święto myśliwych rozpoczęło się tradycyjnie mszą świętą o godz. 7 rano.