Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Inowłódz do udziału w konsultacjach dotyczących projektu "Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2020 - 2027".

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz uwag i propozycji

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 17 września 2020 roku do 22 października 2020 roku.

PDF

Obrady XXIX sesji będą dostępne dla mieszkańców tylko online.

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 października rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

 

 

 

Urząd Gminy Inowłódz uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w strażnicy OSP w Brzustowie odbędzie się spotkanie połączone ze szkoleniem, dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie do wapnowania gleb.

Spotkanie oraz szkolenie poprowadzi Specjalista Terenowy Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi – Pan Jacek Grałka.

Z dofinansowania mogą skorzystać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Zanim złożą jednak wniosek, muszą mieć wykonane badanie odczynu gleby. Specjalista Terenowy udzieli wszelkich informacji o warunkach udzielenia dofinansowania oraz przeszkoli rolników w zakresie pobierania próbek gleby do badania.

W imieniu Terenowej Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi, serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych udziałem w programie.

W dniu 16 paź MG 5157dziernika 2020 r. na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbyły się warsztaty rękodzieła pt. „Ozdoby ze sznurka”. Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zorganizowane przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu oraz Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

 

 

 

 

Informujemy, że XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 1300  i będzie dostępna tylko online.

PDF

W związku z nowelizacją ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. przypominamy, że:

  • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
  • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

GODZINY ZWIEDZANIA

ZAMKU KAZIMIERZA WIELKIEGO W INOWŁODZU

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R.