Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Inowłódz do udziału w konsultacjach dotyczących projektu "Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2020 - 2027".

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz uwag i propozycji

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami i rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich turystów, Zamek będzie nieczynny od dnia 24 października do 8 listopada 2020 r. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami i rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odwiedzających nasze placówki, Świetlice Wiejskie w Liciążnej, Królowej Woli, Konewce, Spale i Brzustowie będą nieczynne od dnia 24 października do 8 listopada 2020 r. Informujemy również o zwieszeniu do 8 listopada 2020 r. zajęć z języka angielskiego. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

729x308Gmina Inowłódz przystąpiła do projektu pn: "Pod Biało-czerwoną".

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią  liczbę głosów poparcia, które są składane elektroniczie poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

 

 

 

Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 17 września 2020 roku do 22 października 2020 roku.

PDF

Obrady XXIX sesji będą dostępne dla mieszkańców tylko online.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe dzialające na terenie Gminy Inowłódz do udziału w konsultacjach dotyczących projektu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Zarządzenie

Projekt programu

Formularz konsultacji

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 października rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

 

 

 

Urząd Gminy Inowłódz uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w strażnicy OSP w Brzustowie odbędzie się spotkanie połączone ze szkoleniem, dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie do wapnowania gleb.

Spotkanie oraz szkolenie poprowadzi Specjalista Terenowy Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi – Pan Jacek Grałka.

Z dofinansowania mogą skorzystać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Zanim złożą jednak wniosek, muszą mieć wykonane badanie odczynu gleby. Specjalista Terenowy udzieli wszelkich informacji o warunkach udzielenia dofinansowania oraz przeszkoli rolników w zakresie pobierania próbek gleby do badania.

W imieniu Terenowej Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi, serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych udziałem w programie.

W dniu 16 paź MG 5157dziernika 2020 r. na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbyły się warsztaty rękodzieła pt. „Ozdoby ze sznurka”. Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zorganizowane przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu oraz Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

 

 

 

 

Informujemy, że XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 1300  i będzie dostępna tylko online.

PDF