Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 22 stycznia 2021 roku do 22 lutego 2021 roku.

PDF

Obrady XXXIII sesji będą dostępne dla mieszkańców tylko online.

Informujemy, że XXXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 1300  i będzie dostępna tylko online.

Proponowany porządek obrad: PDF

ngo logoWójt Gminy Inowłódz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu.

Więcej informacji na: https://bip.inowlodz.pl/organizacje-pozarzadowe/otwarte-konkursy-ofert/4486-zarzadzenie-nr-10-2021-wojta-gminy-inowlodz-z-dnia-4-lutego-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2021-roku-z-zakresu-wspierania-rozwoju-sportu

spis 29klOWfqWibGpC785HlXsWójt Gminy Inowłódz - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Nabór został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Więcej na: https://bip.inowlodz.pl/ogloszenia-informacje/4473-ogloszenie-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-w-narodowym-powszechnym-spisie-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r

Kontakt: Koordynator Gminny - Pani Lidia Jackow tel. 44 710 12 33.

grafika Bezpiecznie zdrowo bezgotówkowo POZIOM27 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część osób w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Więcej na PDF

Wszelkie informacje dotyczące  kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl

Nasz powiat przystąpił do opracowywania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego, która posłuży następnie do stworzenia strategii jego rozwoju w latach 2021-2027, a zatem przełoży się w praktyce na nasze życie codzienne i zawodowe. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która przyczyni się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć wspólne cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte w dokumencie strategicznym. Ankiety można wypełniać online lub ręcznie drukując ankietę, którą należy wrzucić do pojemnika znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41.

 

 

 

Gmina Inowłódz zamierza pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie na podłączenia kanalizacyjne. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł/1 RLM* z WFOŚiGW. Pozostały koszt, zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 kwietnia 2019 r., poniesiony zostanie z budżetu Gminy. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów za podłączenie.