SKMBT C22021040713210 1

 

 

 

 

 

 

 

Trwa kampania dopłat 2021 przypominamy wnioski tylko przez internet informacja prasowa15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 44 710 12 34 / wew. 18/19

 

Urząd Gminy Inowłódz zwraca się z prośbą do mieszkańców Inowłodza i Zakościela, posiadających przyłącza kanalizacyjne o nie wyrzucanie mokrych chusteczek nawilżających i ręczników papierowych do toalety, ponieważ wykonane są one z tkanin, które nie rozpuszczają się w wodzie (mieszanki poliestru z wiskozą lub włókien wzmocnionych żywicami syntetycznymi). Dlatego, jeśli trafią do kanalizacji zatykają rury, a jeśli je pokonają, powodują awarie pomp w przepompowni ścieków i uszkadzają urządzenia oczyszczalni.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszej prośby.

Referat Usług Komunalnych

Dyżury04 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw wystartowały nabory informacja prasowa31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 44 710 12 34 / wew. 18/19

 

logo BGR 2021Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

 Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 44 710 12 34 / wew. 18/19

 

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Inowłódz przystępuje do podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie współpracy przy Programie Priorytetowym „CZYSTE POWIETRZE”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci – mieszkańcy gminy biorący udział w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, będą mogli składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródła ciepła (kotłów węglowych) oraz termomodernizację (docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki zewnętrznej) jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania. Poziom dofinansowania jest zależny od wysokości dochodów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Inowłódz lub bezpośrednio przez internetowy portal beneficjenta przygotowany przez Wojewódzki Fundusz.

Informacje oraz pomoc w wypełnianiu i wysyłaniu wniosków można uzyskać w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Inowłódz.

Referat Inwestycji tel. 44 710-11-44 lub 44 710-12-33 wew. 24