Teatrzyk Dwie DorotkiGminne Centrum Kultury w Inowłodzu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci, w dniu 10 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 16.30 na Teatrzyk pt. „Dwie Dorotki”.

 

Miejsce: Zamek w Inowłodzu

sport
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu  serdecznie zaprasza do udziału w Turnieju Piłki Siatkowej, Turnieju Tenisa Stołowego oraz Turnieju Bilardowym.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W INOWŁODZU

NA FERIE ZIMOWE

 

warsztaty garncarstwoZainteresowanych zapraszamy na warsztaty garncarstwa, które odbędą się w dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Liciążnej.

 

Organizator: Stowarzyszenie Dolina Pilicy


 

oczyszczalnia umowaW dniu 23.01.2015 r. Gmina Inowłódz zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym „OTECH” Sp. z o.o. z Gorlic na realizację inwestycji pn. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakościele. W ramach  zadania przewidziano budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd+ 650 m3/d obejmującej kontenerową stację zlewczą, pompownię I-go stopnia, kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone, budynek techniczno-socjalny, zbiornikami podziemne oraz zagospodarowanie terenu.

gry planszowe28 stycznia 2015 r. (środa) w zamku  w godzinach 16:00 – 19:00 odbędą się kolejne zajęcia świetlicowe. Temat zajęć: Gry planszowe.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

ogloszenie zespolGminne Centrum Kultury w Inowłodzu ogłasza nabór do gminnego zespołu wokalno - muzycznego.

 

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie w terminie: 24.01.2015 – 26.02.2015 roku.

karta duzej rodzinyOd Nowego Roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, wprowadza ona kolejne przywileje dla rodzin wielodzietnych. Jest to między innymi rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia do parków narodowych.

 

 

Debata20 stycznia w zamku w Inowłodzu odbyła się Debata poświęcona możliwościom podjęcia zatrudnienia w oparciu o model przedsiębiorstwa społecznego w ramach realizacji projektu „Ja – Ty – My”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie i wspieranie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 inicjatyw i rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy dla 64 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu woj. łódzkiego poprzez zakładanie spółdzielni socjalnej przez osoby fizyczne, prawne oraz umożliwianie przystępowania do istniejących spółdzielni socjalnych.

 

 

certyfikatCelem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i, w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.