Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje na zastępstwo asystenta rodziny,  wymiar pracy – 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, okres 7.08.2020 – 31.12.2020

 

 

 

unnamedUrząd Gminy Inowłódz informuje, że od 1 lipca 2020 roku zmienia się ulga dla posiadaczy kompostowników z 8 zł na 3 zł oraz dla rodzin wielodzietnych na 2 zł od osoby.

Zwrot ulgi na koniec roku kalendarzowego rozlicza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dniu 25 lipca 2020 roku od godziny 9:00 do 13:00 przyjmowane będą odpady wielkogabarytowe i rozbiórkowe w ramach PSZOK przy oczyszczalni w Zakościelu. Kontakt tel. 44 710 11 86.

koronawirus07W związku z nadal trwającym stanem epidemiologicznym proszę o przestrzeganie zasad i zaleceń sanitarnych z powodu zagrożenia koronawirusem.

Osoby przebywajacego na kwarantannie pod żadnym pozorem nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania.

 

 

pgeRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 2020-07-31 w godzinach 8.00 - 15.00 w miejscowości:Brzustów, Brzustów Kolonia.

Dodatkowe informację można uzyskać pod bezpłatnym numerem tel. 991 lub na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

ngo lupaPowiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od 6 lipca 2020 roku nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie trwał do odwołania.

Więcej na: https://tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl/-/12831044-nabor-wnioskow-o-pozyczke-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15-zzda-

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja.pdf)Informacja.pdf[ ]343 kB33 Pobieranie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXI/115/2016 Rady Gminy Inowłódz 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz, informujemy, że Urząd Gminy Inowłódz przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

 

 

konkurs z nagrodamiAby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.