W dniu 15 stycznia 2021 r. ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa do 21 stycznia, a szczepienia tej grupy rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Dla osób zainteresowanych i zarejestrowanych Wójt Gminy Inowłódz zorganizował transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób:

 • niepełnosprawnych, tj posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień od miejsca zamieszkania.

W celu realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych został wyznaczony Gminny Koordynator ds. szczepień w osobie Pana Kazimierza Grygla. Informacji w powyższej sprawie można będzie zasięgać pod tel. 44 710 12 33, tel. kom. 509 614 886 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

(GMINA NIE PROWADZI REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA)

Rejestracja odbywa się na 3 sposoby:

(jest to system centralny – rządowy)

 • Poprzez darmową, całodobową infolinię – 989 (można to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem bliskiej osoby. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie);
 • Kontaktując się z wybranym punktem szczepień na swoim terenie;
 • Rejestrując się online na pacjent.gov.pl (do e-Rejestracji na stronie www.pacjent.gov.pl konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, przyjdzie powiadomienie SMS, a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem).

Punktem szczepień wskazanym na terenie Gminy Inowłódz jest:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KAMED w Spale ul. Piłsudskiego 12, tel. 44 710 15 85.

O możliwości szczepień w Przychodni Rodzinnej w Inowłodzu poinformujemy w terminie późniejszym.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odwiedzających nasze placówki, Świetlice Wiejskie w Liciążnej, Królowej Woli, Konewce, Spale i Brzustowie będą nieczynne do dnia 31 stycznia 2021 r. Informujemy również o zwieszeniu do dnia 31 stycznia 2021 r. zajęć z języka angielskiego. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich turystów, Zamek będzie nieczynny do dnia 31 stycznia 2021 r. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

                                                                                        Logotyp MS bez godla w orientacji poziomej                    logo FS 2018 tło transparentne kolor orientacja pozioma

W dniu 8 stycznia 2021 r. strażacy z OSP InowłódzOSP Królowa Wola otrzymali nowy sprzęt ratowniczy. Uroczystego przekazania sprzętu z zachowaniem dystansu społecznego dokonali: Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego –  Pani Ewa Wendrowska, oraz Prezes ZOG ZOSP RP – dh. Józef Goska.

Złożony w dniu 20.10.2020 r. przez Gminę Inowłódz wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości,  na podstawie wniosków strażaków z OSP InowłódzOSP Królowa Wola został rozpatrzony w całości pozytywnie. Łączna kwota, jaką udało się zdobyć wynosi 80 810 zł , z czego 1250 zł to wkład własny Gminy Inowłódz.

 Podział pieniędzy i sprzętu dla OSP Inowłódz i Królowa Wola przedstawia się następująco :

 OSP Inowłódz – 58 170 zł:

 1. Ubrania strażackie specjalne 6 kpl,
 2. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków 1 szt,
 3. Hełmy strażackie 10szt,
 4. Skafander lodowo-ratowniczy 1szt,
 5. Trójnóg ratowniczy 1szt,
 6. Butla tlenowa 5l z reduktorem 1szt,
 7. Fantomy do nauki resuscytacji 2szt,
 8. Węże ssawne W-110 2szt,
 9. Węże tłoczne W-52 5szt,
 10. Węże tłoczne W-75 5szt.

OSP Królowa Wola – 22 640zł:

 1. Ubrania strażackie specjalne 6 kpl,
 2. Buty strażackie gumowe 6 par,
 3. Zestaw klinów.

Dziękujemy Pani Ewie Wendrowskiej za pomoc w pozyskaniu funduszy.

img_6815
img_6815 img_6815
img_6822
img_6822 img_6822
img_6833
img_6833 img_6833
img_6849
img_6849 img_6849
img_6853
img_6853 img_6853
img_6855
img_6855 img_6855

Załączniki:
Pobierz plik (12021.pdf)Ogłoszenie nr 1[ ]732 kB32 Pobieranie
Pobierz plik (22021.pdf)Ogłoszenie nr 2[ ]737 kB20 Pobieranie

 

 

Informujemy, że na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lodzkie została opublikowana Mapa punktów szczepień przeciwko COVID-19, która będzie na bieżąco aktualizowana.

Punktem szczepień wskazanym na w/w mapie na terenie Gminy Inowłódz jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KAMED w Spale, ul. Piłsudskiego 12, tel. 44 710 15 85.

W dniu 07.01.2021 r. otrzymaliśmy informację od właścicieli spółki prowadzącej Przychodnię Rodzinną Mariusz Kuśmierski, Michał Szymański w Inowłodzu ul. Tuwima 4 tel. 44 710 12 77, że w Inowłodzu również będzie można dokonać szczepienia przeciwko COVID-19.

O zasadach rejestracji pacjenci będą informowani na bieżąco.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony nowy Wykonawca na świadczenie usługi polegającej na: ,,Odbieraniu i zagospodarowywaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2021 roku”.

W związku z powyższym po 12 stycznia 2021 r. nowa firma: „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny wyposaży nieruchomości w nowe pojemniki.

Otrzymają Państwo również nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od miesiąca stycznia br. oraz worki do segregacji odpadów. Stare pojemniki zostaną odebrane przez poprzednią firmę: Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski pod koniec stycznia br. Jeśli nowa firma nie zdąży dostarczyć pojemnika przed datą odbioru odpadów wynikających z harmonogramu, śmieci będą odbierane z pojemników firmy HAK.

Prosimy o wyrozumiałość i umożliwienie firmom sprawnego przeprowadzenia wyżej opisanej operacji. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie tymczasowe utrudnienia związane ze zmianą Wykonawcy.

Kontakt: Referat Usług Komunalny - Urszula Burda, tel. 44 710 11 86

Harmonogram

AR 311239943Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa będzie również przebiegać etapowo. Do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno-ekonomiczne oraz ryzyko transmisji.

Mapa punktów szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lodzkie

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, informuje się, że rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku planuje się w sposób następujący:

Punkt Nr 1, 2 i 3 - będą znajdowały się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Punkt Nr 4 - Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Punkt Nr 5 - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej

PDF

Oferta pracy - usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje osoby do podjęcia pracy (w ramach umowy zlecenie) o charakterze usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w okresie od 1.01.2021 – 31.12.2021 r. Do świadczenia w/w usług niezbędne jest potwierdzone stosowną dokumentacją doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi ( np. dyplom opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, dokumenty potwierdzające ukończenie kursów potwierdzających umiejętności związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, itp.)

Do zrealizowania jest 240 godzin usług, koszt 1 godziny to 30 zł (brutto).

Zasady realizacji w/w usług reguluje Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28.06.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Telefon kontaktowy: 44 710 11 23

Iwona Szczepańska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Inowłodzu