Pociag SPALAPoszukują Państwo sprawdzonego miejsca na jednodniową wycieczkę? Miejsca, w którym nie tylko interesująco spędzicie wolny czas, ale będziecie mieli okazję doskonale bawić się w trakcie wspólnych wypadów? Serdecznie zapraszamy do nas!

OTWP 2015
W dniu 4 marca 2015 r. w Sali Posiedzeń Rady Gminy Inowłódz odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

PSYWójt Gminy Inowłódz zachęca do zaopiekowania się bezdomnymi psami z terenu Gminy Inowłódz.

Uchwałą nr VI/28/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 lutego 2015 roku został przyjęty „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz”. Program walki z bezdomnością zwierząt ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Inowłódz, oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy.

 

 

GOPS logoDo zadań własnych gminy należy między innymi tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 125, poz. 842 z 2010 z późn. zm.)

 

 

 

spotkanie z j misiemW dniu 02 marca 2015 roku na zamku w Inowłodzu, odbyło się spotkanie autorskie z regionalnym poetą, Panem Jerzym Misiem, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej z Inowłodza. Autor 37 lat mieszkał w Rudzie Śląskiej, a swoją twórczością przybliżył obecnym kulturę i język (gwarę) tamtego regionu w formie projekcji ciekawostek lat młodości. 

herbW dniu 24 lutego br. w godzinach 15.30 – 18.30 w Urzędzie Gminy Inowłódz odbyło się szkolenie pn: ”Prawa i obowiązki radnego – niezbędnik pracy radnego w kadencji 2014-2018”, w którym uczestniczyli radni Rady Gminy Inowłódz VII kadencji. Szkolenie obejmowało szeroki zakres tematów, których znajomość jest niezbędna przy pełnieniu funkcji radnego.

PROW DP belkaW dniu 23 lutego 2014 r. Gmina Inowłódz zawarła umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na operacje: „Remont ciągu pieszego w Inowłodzu – nr ewid. dz. 1722/1”, „Remont ciągu pieszego wraz z montażem siłowni zewnętrznej w centrum Inowłodza w kierunku kościoła Św. Idziego – etap II”, „Budowa placu zabaw w Konewce” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

bukiet kwiatowWójt Gminy Inowłódz

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

serdecznie zapraszają Panie na spotkanie z okazji Święta Kobiet. Spotkanie odbędzie się 8 marca 2015 r. (niedziela) godz.18.00 w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu.

W programie:

- występy artystyczne

- wystawa malarstwa ALINY SIBERY pt. „Zamknięty krąg kobiecości”

PRACAGrupa Work Service poszukuje kandydatów na stanowisko: Magazynier wysokiego składu.

Miejsce pracy: Tomaszów Maz.

Szczegóły w ogłoszeniu

herbInformujemy, iż Wójt Gminy Inowłódz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania rozwoju sportu.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu pod adresem: http://bip.inowlodz.pl/

Wernisaz 21 02 2015W dniu 21.02.2015 r.  w sobotnie  popołudnie w pięknej Sali koncertowej na Zamku w Inowłodzu została otworzona VI edycja wystawy pt. „Obrazy Muzyką Malowane”. Prace zaprezentowali artyści ze Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim i Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi.