Wszystkich przedsiębiorców, a także konsorcja przemysłowe z wiodącą rolą przedsiębiorstw, zapraszamy do składania wniosków w ramach ogłoszonego dziś konkursu dla działania 1.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

 

 

23 grudnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs dla projektów polegających na: wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczętym sezonem zimowym i możliwością wystąpienia zagrożeń charakterystycznych dla tego okresu Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau zwraca się z prośbą o podjęcie wszelkich działań, które wpłyną pozytywnie na zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców województwa łódzkiego.

pismo przewodnie do pobrania:

 

sesja 001

30 grudnia w sali obrad zamku Kazimierza Wielkiego odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Inowłódz, zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem obrad.

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU DZISIEJSZYM
31 GRUDNIA 2015 R.
URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY
DO GODZINY 12.00

droga brzustow  droga teofilow

Informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. odebrano roboty budowlane polegające na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola – Teofilów nr 116217E (dokończenie zadania) oraz Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brzustów (Kolonia III). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. o.o. z siedzibą w  Gielniowie . Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Informujemy, że pomimo wcześniejszej informacji

o dniu wolnym od pracy 

24 grudnia 2015 roku - Wigilii Bożego Narodzenia.

Wprowadzone zostały dyżury pracowników

w godz. 7:30 – 12:00. 

sesja rady

MIESZKAŃCY GMINY INOWŁÓDZ
Informuję, że XVII sesja VII kadencji
Rady Gminy Inowłódz
odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00
w sali obrad zamku
Króla Kazimierza Wielkiego


Proponowany porządek obrad:

 


Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
mgr Wacław Chachuła

 

DSC 035418 grudnia na sali Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy.