Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony nowy Wykonawca na świadczenie usługi polegającej na: ,,Odbieraniu i zagospodarowywaniu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2021 roku”.

W związku z powyższym po 12 stycznia 2021 r. nowa firma: „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny wyposaży nieruchomości w nowe pojemniki.

Otrzymają Państwo również nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od miesiąca stycznia br. oraz worki do segregacji odpadów. Stare pojemniki zostaną odebrane przez poprzednią firmę: Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski pod koniec stycznia br. Jeśli nowa firma nie zdąży dostarczyć pojemnika przed datą odbioru odpadów wynikających z harmonogramu, śmieci będą odbierane z pojemników firmy HAK.

Prosimy o wyrozumiałość i umożliwienie firmom sprawnego przeprowadzenia wyżej opisanej operacji. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie tymczasowe utrudnienia związane ze zmianą Wykonawcy.

Kontakt: Referat Usług Komunalny - Urszula Burda, tel. 44 710 11 86

Harmonogram

AR 311239943Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa będzie również przebiegać etapowo. Do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno-ekonomiczne oraz ryzyko transmisji.

Mapa punktów szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lodzkie

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, informuje się, że rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku planuje się w sposób następujący:

Punkt Nr 1, 2 i 3 - będą znajdowały się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Punkt Nr 4 - Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Punkt Nr 5 - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Dworskiej

PDF

Oferta pracy - usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje osoby do podjęcia pracy (w ramach umowy zlecenie) o charakterze usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w okresie od 1.01.2021 – 31.12.2021 r. Do świadczenia w/w usług niezbędne jest potwierdzone stosowną dokumentacją doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi ( np. dyplom opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, dokumenty potwierdzające ukończenie kursów potwierdzających umiejętności związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, itp.)

Do zrealizowania jest 240 godzin usług, koszt 1 godziny to 30 zł (brutto).

Zasady realizacji w/w usług reguluje Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28.06.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Telefon kontaktowy: 44 710 11 23

Iwona Szczepańska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Inowłodzu

https://sesje.live/katalog/%C5%82%C3%B3dzkie/618000-tomaszowski/1016052-urzad-gminy-inowlodz/0

W dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Urząd Gminy Inowłódz będzie czynny do godziny 13:00.

IMG 676929 grudnia strażacy z Inowłodza odebrali nowy samochód ratowniczo gaśniczy, który wygraliśmy w „Bitwie o wozy”.
Dla przypomnienia, MSWiA zorganizowało konkurs "Bitwa o wozy" będący zaproszeniem do brania udziału w wyborach. Ta gmina, w której frekwencja będzie największa, miała otrzymać promesę na wóz gaśniczy w wysokości 800 tysięcy złotych. I stało się - gmina Inowłódz bitwę tę wygrała, bo do wyborczych urn podeszło, aż 2 531 osób z 3 214 uprawnionych do głosowania. Kwota 400 tys. zł. pochodziła z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 400 tys. zł.  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jednak niewystarczająca była to kwota na zakup samochodu, dlatego też Gmina Inowłódz dofinansowała zakup w kwocie 142 549 zł. Łączna kwota zakupu 942 549 zł. Samochód jest z pełnym wyposażeniem, przygotowanym do prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej.

 

 

lka plakat a3 spad3mm 1 2 3

 

 

 

 

W dniu 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) Urząd Gminy Inowłódz będzie nieczynny.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami i sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odwiedzających nasze placówki, Świetlice Wiejskie w Liciążnej, Królowej Woli, Konewce, Spale i Brzustowie będą nieczynne do dnia 17 stycznia 2021 r. Informujemy również o zawieszeniu do 17 stycznia 2021 r. zajęć z języka angielskiego. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami i sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich turystów, Zamek będzie nieczynny do dnia 17 stycznia 2021 r. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.