weekend na wsi konkurs 1 Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne pn. „Weekend na wsi”. Ideą konkursu jest wyłonienie gospodarstw wyróżniających się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi, możliwości spędzenia wolnego czasu jak również degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw przygotowywanych z produktów z własnego gospodarstwa. Aby wziąć udział w konkursie należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć m.in. film, który zostanie oceniony przez komisję konkursową.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje na zastępstwo asystenta rodziny,  wymiar pracy – 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy, okres 7.08.2020 – 31.12.2020

 

 

 

unnamedUrząd Gminy Inowłódz informuje, że od 1 lipca 2020 roku zmienia się ulga dla posiadaczy kompostowników z 8 zł na 3 zł oraz dla rodzin wielodzietnych na 2 zł od osoby.

Zwrot ulgi na koniec roku kalendarzowego rozlicza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dniu 25 lipca 2020 roku od godziny 9:00 do 13:00 przyjmowane będą odpady wielkogabarytowe i rozbiórkowe w ramach PSZOK przy oczyszczalni w Zakościelu. Kontakt tel. 44 710 11 86.

koronawirus07W związku z nadal trwającym stanem epidemiologicznym proszę o przestrzeganie zasad i zaleceń sanitarnych z powodu zagrożenia koronawirusem.

Osoby przebywajacego na kwarantannie pod żadnym pozorem nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania.

 

 

pgeRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 2020-07-31 w godzinach 8.00 - 15.00 w miejscowości:Brzustów, Brzustów Kolonia.

Dodatkowe informację można uzyskać pod bezpłatnym numerem tel. 991 lub na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

ngo lupaPowiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od 6 lipca 2020 roku nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie trwał do odwołania.

Więcej na: https://tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl/-/12831044-nabor-wnioskow-o-pozyczke-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15-zzda-

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja.pdf)Informacja.pdf[ ]343 kB43 Pobieranie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXI/115/2016 Rady Gminy Inowłódz 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz, informujemy, że Urząd Gminy Inowłódz przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

 

 

konkurs z nagrodamiAby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.