Urząd Gminy Inowłódz prowadzi weryfikację złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem osób zamieszkujących.

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,
  • dokumenty przyjęcia dzieci do szkół,
  • dokumenty meldunkowe,
  • dokumenty o dostarczaniu wody i odbiór ścieków,
  • dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.

 

kalendarz 2021 r step  

aaa

W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek
o przyznanie płatności.

Ponadto od roku 2021 do rolników nie będzie już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Termin składania wniosku i zmian do wniosku w roku 2021.
Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.    
Z uwagi na to, że 15 maja w 2021 roku przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest
do dnia 17 maja 2021 r.         
Ponadto wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., należy jednak zaznaczyć, że każdy dzień roboczy opóźnienia, oznacza zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r.

 

https://sesje.live/katalog/%C5%82%C3%B3dzkie/618000-tomaszowski/1016052-urzad-gminy-inowlodz/0

slider lodzkiepl RCPS telefon zaufania cd2

 

 

 

 

 

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR informacja prasowa 002

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. 

 

 

 

 

Informacja dotycząca działań Referatów w Urzędzie Gminy Inowłódz w okresie od 19 lutego 2021 roku do 19 marca 2021 roku.

PDF

Obrady XXXIV sesji będą dostępne dla mieszkańców tylko online.