herbInformujemy, iż Wójt Gminy Inowłódz powołał Komisję Konkursową do rozpatrzenia złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Inowłódz.

 

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu pod adresem: http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/zarzadzenia-wojta/112-2015/252-zarzadzenie-nr-16-2015-wojta-gminy-inowlodz-z-dnia-23-marca-2015-r-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-przeprowadzenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2015-roku-z-zakresu-wspierania-rozwoju-sportu

logo dolinapilicy

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy ogłasza IV nabór wniosków w ramach działania "Granty Stowarzyszenia Dolina Pilicy"

Termin składania wniosków: 16.04. - 30.04.2015 r.
Limit dostępnych środków: 55.000,00 zł

herbZgodnie z zapowiedzią Wójta Gminy od dnia  01 kwietnia wszedł w życie nowy Regulamin Pracy Urzędu Gminy Inowłódz wprowadzający wydłużony czas pracy urzędu w każdy wtorek. Tego dnia interesanci mogą załatwiać swoje sprawy w godzinach od 7.30 do 17.00. Intencją Wójta było aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych tym, którzy pracują na pierwszą zmianę i nie mieli takiej możliwości.

W dniach od  27 do 30 marca 2015 r. na zamku w Inowłodzu odbyła się II edycja wielkanocnego widowiska plenerowego „DROGA DO JEROZOLIMY”, którego organizatorem była Fundacja PROEM. Ten wspaniały spektakl jest opowieścią o życiu i misji Jezusa Chrystusa na ziemi. Przedstawia Jego triumfalny wjazd do Jerozolimy. Przenosi widzów w odległe czasy śmierci Syna Bożego. Wydarzenie zgromadziło bardzo liczą publiczność, dla której było to wspaniałe przeżycie duchowe.

 

 

Rozklad jazdyW odpowiedzi na działania podjęte w związku z modyfikacją kursowania busów informujemy, iż z dniem 02.04.2015 r. zostają uruchomione dodatkowe kursy.

 

Osoba zarządzająca transportem: Tomasz Rosiak (TOM-BUS)

 

Szczegółowy rozkład jazdy na trasie DĄBROWA – TOMASZÓW MAZ. w zakładce ROZKŁAD JAZDY

herbInformujemy, że Gmina Inowłódz ubiega się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w celu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy. W ramach programu o dofinansowanie  mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

PSYWójt Gminy Inowłódz zachęca do adopcji psów z terenu  naszej gminy. Psy bezdomne przebywające w schronisku w Wojtaszkach jak również odbywające kwarantannę mogą zostać oddane do adopcji z dotacją.

 

Smieci Konewka 0128 marca, w sobotnie przedpołudnie, miała miejsce akcja sprzątania lasu w miejscowości Konewka. Z inicjatywy Wójta Gminy zebrała się grupa wolontariuszy, w skład której wchodzili: mieszkańcy Konewki z Panią Sołtys, pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem Gminy, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, przyjaciele Konewki, młodzież.

Dni OtwarteInformujemy, że Gmina Inowłódz przystąpiła do akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Miejscem realizacji programu w ramach „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” będą zrekonstruowane i zaadoptowane na cele kulturalne ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

 

 

Swieto przedszkolaka 117 marca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie miała miejsce niecodzienna uroczystość - Święto Przedszkolaka. Jak co roku najmłodsi uczniowie z klasy „0” pod bacznym okiem wychowawcy – Pani Romany Stępień, przygotowali program artystyczny. Na scenie zaprezentowali przedstawienie pt. „Przygody niegrzecznej żabki”. Wcześniej samodzielnie wykonali afisz teatralny z zaproszeniem na sztukę.

spotkanie wielkanocne

WIELKANOCNE PISANKI, konkusy, prezentacje obrzędÓw śWiątecznych
W GMINNYM Centrum Kultury NA ZAMKU w Inowłodzu

Zwyczaj zdobienia jajek sięga starożytności. Pierwsi chrześcijanie dekorowali je głównie na czerwono. Kolor ten miał symbolizować mękę i zmartwychwstanie Chrystusa oraz wiarę w nadejście życia wiecznego.