Publiczna Szkoła Podstawowa im.Juliana Tuwima w Inowłodzu Moment 1

 

 

 

 

 

 

 

SKMBT C22021040713210 1

 

 

 

 

 

 

 

Trwa kampania dopłat 2021 przypominamy wnioski tylko przez internet informacja prasowa15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 44 710 12 34 / wew. 18/19

 

Urząd Gminy Inowłódz zwraca się z prośbą do mieszkańców Inowłodza i Zakościela, posiadających przyłącza kanalizacyjne o nie wyrzucanie mokrych chusteczek nawilżających i ręczników papierowych do toalety, ponieważ wykonane są one z tkanin, które nie rozpuszczają się w wodzie (mieszanki poliestru z wiskozą lub włókien wzmocnionych żywicami syntetycznymi). Dlatego, jeśli trafią do kanalizacji zatykają rury, a jeśli je pokonają, powodują awarie pomp w przepompowni ścieków i uszkadzają urządzenia oczyszczalni.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszej prośby.

Referat Usług Komunalnych

Dyżury04 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw wystartowały nabory informacja prasowa31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 44 710 12 34 / wew. 18/19

 

logo BGR 2021Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

 Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 44 710 12 34 / wew. 18/19

 

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Inowłódz przystępuje do podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie współpracy przy Programie Priorytetowym „CZYSTE POWIETRZE”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci – mieszkańcy gminy biorący udział w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, będą mogli składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródła ciepła (kotłów węglowych) oraz termomodernizację (docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki zewnętrznej) jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania. Poziom dofinansowania jest zależny od wysokości dochodów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Inowłódz lub bezpośrednio przez internetowy portal beneficjenta przygotowany przez Wojewódzki Fundusz.

Informacje oraz pomoc w wypełnianiu i wysyłaniu wniosków można uzyskać w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Inowłódz.

Referat Inwestycji tel. 44 710-11-44 lub 44 710-12-33 wew. 24

 

Urząd Gminy Inowłódz pozyskał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 km w lewobrzeżnym Inowłodzu oraz w Poświętnym wzdłuż drogi powiatowej a także 2,6 km przyłączy kanalizacyjnych. Nasz wniosek o dofinansowanie został oceniony najwyżej spośród wszystkich jakie zostały złożone uzyskując 92,42% maksymalnej liczby punktów. Gmina Inowłódz zdobyła dofinansowanie jako jedna z raptem czterech gmin z całego województwa łódzkiego. W całym województwie łódzkim jest łącznie 177 gmin. Szacowana wartość inwestycji to 8.995.320,20 zł zaś dofinansowanie to 4.251.306,22 zł. Do całkowitej wartości inwestycji został wliczony koszt wykonania podłączeń dla mieszkańców na które nie można było uzyskać dofinasowania w tramach tego konkursu. Gmina Inowłódz jako jedyna w naszym regionie dofinansowuje przyłączenia dla mieszkańców w 100% a mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów związanych z podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej. Planujemy dla tego zadania pozyskać kolejne dofinasowania z innych źródeł jak chociażby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Referat Inwestycji tel. 44 710-11-44 lub 44 710-12-33 wew. 24

 

Informujemy, że Urząd Gminy Inowłódz w dniu jutrzejszym 02.04.2021 r. (Wielki Piątek) czynny jest do godziny 13:00.

dł życzenia wielkanoc 2021r