solectwonaplusbrzustowW dniu 10.11.2021r w sołectwie Dąbrowa zakończono realizację projektu pn. „Zakup strojów ludowych”. Inwestycja została wykonana w ramach zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało dofinansowane w wys. 10 000 zł co stanowiło całkowity koszt projektu.

W ramach zadania zakupiono dwa komplety strojów ludowych charakterystycznych dla kultury rawsko-opoczyńskiej: damski i męski, z których korzystać będzie Koło Gospodyń Wiejskich. Wszystkie działania realizowane były pod nadzorem wyznaczonej osoby spośród mieszkańców sołectwa Dąbrowa.

Realizacja zadania stanowi element wspierania dziedzictwa kulturowego i tożsamości mieszkańców. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie na rozwój i ożywienie kultury a także wspieranie aktywności mieszkańców.