Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu 
zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym 
"BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ"
termin składania prac: do 14 grudnia 2017 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
16 grudnia 2017 r. o godz. 15.00
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu

Do pobrania: Regulamin konkursu