Plakat A4a 11.12.2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn.: „Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich". Planowane konkursy na rok 2018 w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro, w godz. 13:00-15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2197-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-funduszy-europejskich-planowane-konkursy-na-rok-2018-w-ramach-programu-regionalnego-wojewodztwa-lodzkiego pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

 

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym