Informacja GKRPA o dyżurach w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Inowłodzu
(Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, budynek „B”)
tel. 44 710 10 06

Miesiąc

Data

Dzień

Godziny

Rodzaj dyżuru

grudzień

każdy wtorek miesiąca

16:00-18:00

Ewa Godlewska

-  Przewodnicząca GKRPA, socjoterapeuta

07.12.2017 r.

czwartek

16:00-18:00

Hubert Cabała

- psycholog (tel. 505 118 284)

14.12.2017 r.

czwartek

16:30-19:30

Maciej Druszcz

- terapeuta uzależnień      (tel. 606 821 236)

21.12.2017 r.

czwartek

16:30-19:30

Maciej Druszcz

- terapeuta uzależnień      (tel. 606 821 236)

28.12.2017 r.

czwartek

16:00-18:00

Hubert Cabała

- psycholog (tel. 505 118 284)

Wykaz dyżurów na kolejne miesiące będzie uaktualniany na bieżąco.

Dyżur psychologa finansowany jest w ramach realizacji projektu „Dzień dobry – bez przemocy” i ma na celu poszerzeniem oferty Punktu o dodatkowe wsparcie dla dzieci i młodzieży w związku z Programem osłonowym „ Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2017 r.

logo m pips