DSC 2001 177

Złote Gody i Diamentowe Gody - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat i 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

W dniu 10 września 2017r. w niezwykle uroczystej oprawie i scenerii inowłodzkiego Zamku Kazimierza Wielkiego miała miejsce uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla czterech par z Gminy Inowłódz.

DSC09992

Skimboarding to sport polegający na ślizganiu się na specjalnej desce po cienkiej warstwie wody na brzegach zbiorników wodnych lub sztucznych torach. Jest to połączenie dwóch dyscyplin – letniej i zimowej - deskorolki ze snowboardem, z tą różnicą, że na wodzie. Tak jak w innych dyscyplinach deskowych do wykonywania różnych ewolucji używa się skoczni, rurek czy prostokątnych przeszkód przypominających murki.

Takie ewolucje i wspaniałe popisy umiejętności miłośników tego sportu mogli podziwiać widzowie w Inowłodzu w sobotę 9 września 2017 r. na plaży w Inowłodzu. Odbyły się tam zawody zamykające sezon 2017 roku - Go FAT Yourself, w których wzięli udział skimboardziści z całej Polski.

logo stowarzyszeniaForum 4 czerwca logo podstawowe

Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Inowłodzu i Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w ramach obchodów Dnia Seniora w Gminie Inowłódz organizują koncert „Złota era swingu w muzyce filmowej lat 30. - 50. XX wieku” w wykonaniu zespołu Old Timers, który odbędzie się w sobotę 30 września 2017 roku.

logo lodzki urzad wojewodzki

Koncert otrzymał dofinansowanie Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji zadania – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – tytuł zadania „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” realizowanego od 1.09.do 15.10.2017 roku przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca.

 

spalski konkurs foto plakat

Regulamin Konkursu do pobrania:

DSC 0056

DSC 0053DSC 0060

12 sierpnia 2017 r. w sali koncertowej zamku w Inowłodzu odbyła się V jubileuszowa gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Juliana Tuwima.  Wydarzenie rozpoczęto ludowym akcentem, którym był występ Zespołu Ludowego „Królowanie”. Następnie gości powitała Pani Barbara Maciejczyk Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu. Dalszą część wydarzenia poprowadził Pan Andrzej Zamora. Po odczytaniu protokołu Jury Konkursu głos zabrał przewodniczący Pan Andrzej Zaniewski, który nawiązał do działalności ZAIKS – u oraz potrzeby wspierania twórczości poetyckiej. Zaraz po Nim prelekcję na temat Tuwima i Jego związków z Inowłodzem wygłosił Pan Jan Zdzisław Brudnicki. W dalszej kolejności obecni laureaci konkursu prezentowali nagrodzone prace. Po interpretacjach własnych utworów przez laureatów głos zabrał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki, po czym dokonano wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy gratulacyjne wręczyli członkowie jury, Pan Bogdan Kącki Wójt Gminy Inowłódz oraz Pani Barbara Maciejczyk Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.

DSC 0077DSC 0082

Tekst i foto: M. Werkowska

Szczegółowa relacja: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/n,tuwimowskie-klimaty-w-inowlodzu-po-raz-piaty