logo stowarzyszeniaForum 4 czerwca logo podstawowe

Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Inowłodzu i Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w ramach obchodów Dnia Seniora w Gminie Inowłódz organizują koncert „Złota era swingu w muzyce filmowej lat 30. - 50. XX wieku” w wykonaniu zespołu Old Timers, który odbędzie się w sobotę 30 września 2017 roku.

logo lodzki urzad wojewodzki

Koncert otrzymał dofinansowanie Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji zadania – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – tytuł zadania „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” realizowanego od 1.09.do 15.10.2017 roku przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca.