DSC 0345 DSC 0514

Od początku kwietnia z inicjatywy Wójta Gminy Inowłódz rozpoczęła się akcja sprzątania gminy. Ustalony został harmonogram według którego pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy sprzątali drogi oraz pobocza w poszczególnych miejscowościach a także prawy brzeg Pilicy. Tydzień temu do akcji przyłączyli się harcerze Hufca ZHP Inowłódz porządkując brzegi rzeki Pilicy na odcinku Spała – Teofilów, natomiast kajakarze z Klubu Sportowego Amber na odcinku: Tomaszów Mazowiecki – Spała. W dniu 5 maja nastąpił finał akcji,

w którym udział wzięli: młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu oraz Publicznego Gimnazjum, żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Jednostki Wojskowej w Nowym Glinniku, radni Rady Gminy z Przewodniczącym Panem Wacławem Chachułą,   pracownicy Urzędu Gminy w Inowłodzu. Wszyscy uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy. Pierwsza grupa sprzątała odcinek w górę rzeki od Żądłowic do oczyszczalni ścieków w Zakościelu, druga od oczyszczalni w Zakościelu do Inowłodza, a trzecia odcinek w dół rzeki od Teofilowa do Inowłodza. Ponadto na odcinku Spała – Żądłowice z wody zbierali śmieci kajakarze z klubu KS Amber. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym grillu na terenie OSiR w Inowłodzu, gdzie Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki podziękował wszystkim za zaangażowanie w akcję sprzątania gminy. 

DSC 0301 DSC 0308

DSC 0309 DSC 0327

DSC 0328 DSC 0332

DSC 0337 DSC 0374

DSC 0356 DSC 0379

DSC 0393 DSC 0394

DSC 0407 DSC 0400

DSC 0470 DSC 0471

DSC 0481 DSC 0493

DSC 0498 DSC 0503

DSC 0509 DSC 0514

DSC 0518 DSC 0541

DSC 0546 DSC 0550

DSC 0565 DSC 0655

DSC 0657 DSC 0670

DSC 0672 DSC 0673

DSC 0676 DSC 0699

DSC 0703 DSC 0730

DSC 0735 DSC 0753

DSC 0740 DSC 0759

DSC 0762

Relacja / foto: A. Ciołak