natura_2000_logoLASY SPALSKIE

Lasy Spalskie - kompleks leśny w powiecie tomaszowskim w woj. łódzkimPołożony jest w dorzeczach rzeki Pilicy.
Lasy Spalskie są lasami głównie
mieszanymi i liściastymi. Większość lasów znajduje się w Spalskim Parku Krajobrazowym. Kompleks zalicza się do Puszczy Pilickiej.

 

natura_2000_logoDOLINA DOLNEJ PILICY

Na obrzeżu obszaru rozciąga się największy i najcenniejszy kompleks leśny obejmujący zróżnicowane siedliska leśne.
Dolina Dolnej Pilicy charakteryzuje się bogatą florą. Obszar obejmuje pozostałości naturalnych lasów "spalskich", w tym najcenniejsze, płaty starych dąbrów.

natura_2000_logoDOLINA PILICY

Dolina Pilicy obfitująca w wyspy i ławice piaskowe, z silnie meandrującą rzeką tworzącą dużą ilość starorzeczy jest domem dla wielu gatunków ptaków. To cenna ostoja ptasia o randze europejskiej. Ostoja charakteryzuje się także niezwykłym bogactwem flory - stwierdzono tu występowanie 575 gatunków roślin naczyniowych, w tym rzadkie, zagrożone i prawnie chronione. Pilica jest jedną z ważniejszych w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny.

natura_2000_logoNatura 2000

  Natura 2000 - program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.