sesja 950 200

9 listopada odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Inowłódz. Miała ona wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Była zwieńczeniem szczególnego dla Gminy Inowłódz, jej mieszkańców, przyjaciół i partnerów Jubileuszu 950 – lecia istnienia naszej niewielkiej, ale jakże bogatej w dziedzictwo kulturowe i historyczne osady.

Zwieńczenie obchodów rozpoczęto mszą świętą w kościele p. w. św. Michała Archanioła sprawowaną przez ks. dr Artura Szczepanika, po czym uczestnicy udali się w przemarszu na Pl. Kazimierza Wielkiego, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą 950 lat historii niegdyś królewskiego miasta Inowłodza.

sesja 950 1 sesja 950 2

sesja 950 3 sesja 950 4

sesja 950 5 sesja 950 7

sesja 950 8 sesja 950 9

sesja 950 11 sesja 950 12

sesja 950 13 sesja 950 14

sesja 950 15 sesja 950 16

sesja 950 17 sesja 950 18

sesja 950 19 sesja 950 20

sesja 950 21 sesja 950 22

sesja 950 23 sesja 950 24

sesja 950 25 

W dalszej części uroczystości delegacje i przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych, szkół oraz mieszkańcy gminy Inowłódz oddali hołd poległym w walce o niepodległość przy płycie pamiątkowej składając kwiaty i zapalając znicze.

sesja 950 26 sesja 950 27

sesja 950 28 sesja 950 29

sesja 950 30 sesja 950 31

sesja 950 32 sesja 950 33

sesja 950 35 sesja 950 36

sesja 950 37 sesja 950 39

sesja 950 41 sesja 950 42

sesja 950 43 sesja 950 44

sesja 950 46 sesja 950 47

sesja 950 48 sesja 950 49 

sesja 950 51 sesja 950 52

 sesja 950 54 sesja 950 55

sesja 950 56 sesja 950 57

Następnie goście udali się na salę Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu, gdzie rozpoczęła się Uroczysta Sesja. Kiedy wszyscy goście zajęli swoje miejsca, na salę  wszedł Sekretarz Gminy Inowłódz w otoczeniu dam dworu, zapowiadając Wójta Gminy Inowłódz oraz Radę Gminy Inowłódz z jej Przewodniczącym. Orszak wkroczył w iście królewskich historycznych szatach, jak na tę okoliczność przystało, wzbudzając tym samym niebywały podziw zaproszonych gości.

sesja 950 62 sesja 950 64

sesja 950 65 sesja 950 66

sesja 950 68 sesja 950 67

sesja 950 73 sesja 950 72

sesja 950 74 sesja 950 77

sesja 950 71 

W Uroczystej Sesji udział wzięli Posłowie na Sejm RP: Pani Elżbieta Radziszewska i Pani Dorota Rutkowska oraz Pan Grzegorz Wojciechowski i Pan Rafał Skoczylas Dyrektor Biura Poselskiego, Posła na Sejm RP Pana Roberta Telusa. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego: Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Dariusz Klimczak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Pani Beata Ozga – Flejszer i Pan Arkadiusz Gajewski Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także Pan Marcin Kosiorek Doradca Wojewody Łódzkiego. Łódzki Dom Kultury, Samorządową Instytucję Kultury Województwa Łódzkiego reprezentowała Pan Monika Matusiewicz Zastępca Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli: Pan Bohdan Cezary Dzierżek Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Łodzi, Pan Kazimierz Perek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Pan Tadeusz Cisowski Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Łodzi, Pan Mirosław Kukliński Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Pan Dariusz Kowalczyk Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Pan Piotr Karol Majchrowski Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego, mł. insp. Pan Szymon Herman Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz., st. bryg. Pan Krzysztof Iskierka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz., Pani Elżbieta Kudlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz., Pani Iwona Sarwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz., Pan Leszek Wysocki jeden z założycieli i były współwłaściciel Ceramiki Paradyż, Pan Jacek Bogusławski Przewodniczący Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie Tryb., Pan Cezary Krawczyk Wójt Gminy Inowłódz w kadencji 1997 – 2010 oraz Pan Zenon Chojnacki Wójt Gminy Inowłódz w kadencji 2010 – 2014, Pan Zbigniew Tomkowski Pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Inowłódz, Wieloletni Dyrektor COS OPO w Spale, Pan Robert Papis Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale, Pan Robert Pawłowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz w zastępstwie Pana Waldemara Wendrowskiego Dyrektora COS OPO w Spale, Ks. Dariusz Łosiak Proboszcz Parafii w Spale, Pan Józef Goska Prezes Zarządu Gminnego Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszyscy goście i mieszkańcy gminy Inowłódz. Po części oficjalnej i powitaniu gości, kolejnym punktem sesji było wręczenie odznaczeń, statuetek, okolicznościowych podziękowań w różnorodnych dziedzinach za zasługi i wkład na rzecz rozwoju Gminy Inowłódz.

sesja 950 79 sesja 950 80

sesja 950 87 sesja 950 88

sesja 950 90 sesja 950 92

sesja 950 94 sesja 950 96

sesja 950 98 sesja 950 100

sesja 950 101 sesja 950 85

sesja 950 102 sesja 950 103

sesja 950 104 sesja 950 106

sesja 950 108 sesja 950 109

sesja 950 116 sesja 950 118

sesja 950 119 sesja 950 120

sesja 950 121 sesja 950 123

sesja 950 124 sesja 950 125

sesja 950 127 sesja 950 128

sesja 950 129 sesja 950 130

sesja 950 130 sesja 950 131

sesja 950 133 sesja 950 134

sesja 950 135 sesja 950 137

sesja 950 138 sesja 950 144

sesja 950 146 sesja 950 148

sesja 950 149 sesja 950 150

 sesja 950 151 sesja 950 154

sesja 950 155 sesja 950 157

sesja 950 161 sesja 950 162

sesja 950 168 sesja 950 166

sesja 950 169 sesja 950 172

sesja 950 173 sesja 950 174

sesja 950 175 sesja 950 178

sesja 950 176 sesja 950 179

sesja 950 177 sesja 950 181

sesja 950 182 sesja 950 183

sesja 950 184 sesja 950 185

sesja 950 191 sesja 950 189

sesja 950 197 sesja 950 201

sesja 950 199 sesja 950 202

Wśród odznaczeń, zaczynając od tych najbardziej prestiżowych, wręczono:

Odznakę Honorową Zasłużony dla Rolnictwa przyznaną przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dla 14 mieszkańców gminy Inowłódz:

1.      Pani Beaty Warczyńskiej

2.      Pana Zygmunta Konewki

3.      Pana Jana Barana

4.      Pani Zofii Warczyńskiej

5.      Pana Janusza Izdebskiego

6.      Pana Krzysztofa Żegoty

7.      Pana Kazimierza Kosylaka

8.      Pani Ewy Liźniewicz

9.      Pana Kazimierza Malińskiego

10.  Pani Barbary Maciejczyk

11.  Pana Zbigniewa Mizery

12.  Pana Józefa Pardeja

13.  Pana Wiesława Żaka

14.  Pana Andrzeja Dzikowskiego

Brązową Odznakę Za Zasługi dla Sportu oraz Odznakę Honorową Za Zasługi dla Turystyki przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki dla:

1.      Pana Mariana Seligi

2.      Pana Bogusława Monika

Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Łódzkiego przyznaną uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego dla:

1.      Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale

Oder Serca Matkom Wsi dla:

1.      Pani Jadwigi Warczyk Sołtysa Sołectwa Brzustów

2.      Pani Elżbiety Bernaciak Sołtysa Sołectwa Liciążna

Nagrodę Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej dla:

1.      Pana Wiesława Kopacza

Statuetkę Za wkład na rzecz działalności kulturalnej i promocji Powiatu Tomaszowskiego dla:

1.      Pana Daniela Wawrzyniaka Dyrektora Fundacji Proem Zako

2.      Pana Zbigniewa Kosylaka

3.      Pani Ewy Nagórskiej

4.      Pana Wiesława Kopacza

5.      Pana Jerzego Misia

6.      Pani Jadwigi Laseckiej

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Inowłódz dla:

1.      Pana Jacka Barana (pośmiertnie)

2.      Pana Tadeusza Cisowskiego

3.      Pana Zbigniewa Godlewskiego (pośmiertnie)

4.      Pana Anatoliusza Motylewskiego

5.      Pani Barbary Opackiej

Ponadto wręczone zostały statuetki i dyplomy okolicznościowe Wójta Gminy Inowłódz dla Radnych Rady Gminy Inowłódz – obecnych i poprzednich kadencji, Sołtysów – obecnych i poprzednich kadencji, dyrektorów szkół – obecnych i poprzednich kadencji, przedstawicieli służb mundurowych: policji, straży pożarnej, lasów państwowych oraz duchowieństwa, mediów. Podziękowano stowarzyszeniom, przedsiębiorcom, mieszkańcom i partnerom zasłużonym na rzecz rozwoju gminy w dziedzinie: rolnictwa, sportu i turystyki, kultury i działalności społecznej, ochrony p. poż. Łącznie przygotowano: 16 odznaczeń resortowych, 2 odznaczenia o zasięgu krajowym, 2 o zasięgu wojewódzkim, 6 o zasięgu powiatowym oraz 5 o zasięgu gminnym. Ponadto 30 Statuetek Wójta Gminy Inowłódz i 300 dyplomów okolicznościowych.

 

Na zakończenie Uroczystej Sesji Przewodniczący Gminy Inowłódz wespół z Radnymi Rady Gminy Inowłódz złożyli podziękowanie na ręce Wójta Gminy Inowłódz Pana Bogdana Kąckiego dziękując za dotychczasową współpracę oraz wkład na rzecz rozwoju samorządu lokalnego. Po czym w wystąpieniach okolicznościowy wystąpili parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Powiatu Tomaszowskiego składając gratulacje i życzenia wszystkiego co najlepsze z okazji tak zacnego jubileuszu.

Podsumowaniem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóry Gminy Inowłódz.

Dziękujemy za liczny udział zgromadzonym gościom oraz wszystkim którzy włożyli trud
i zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia.

 

Relacja: M. Werkowska / Foto: A. Ciołak