Widoki z Inowłodza

Od 2008 r. trwają prace majace na celu konserwację i utrwalenie ruin  oraz częsciową rekonstrukcję zamku.

Romański Kościół św. Idziego w Inowłodzu - widoki z września 2008 r.

 Wnętrze Kościoła św. Idziego - zdjęcia z czerwca 2004

 Romański Kosciół św. Idziego - zdjęcia z czerwca 2004 r.