W imieniu organizatorów
zapraszamy do udziału!

plakat wyjazd kielce

W dniu dzisiejszym w Leśnictwie Małomierz
Nadleśnictwo Spała, na terenie Gminy Inowłódz

odbyły się ćwiczenia strażackie.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji,
foto: Jacek Werkowski

IMG 7212IMG 7213

IMG 7229

W imieniu Stowarzyszenia “Aktywni na Rzecz Rozwoju Ziemi Szadkowskiej” 
zapraszamy do udziału w festiwalu rockowo – bluesowym. 
Festiwal jest współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

 festiwal rockowo bluesowy 1

do pobrania karta zgłoszenia:

do pobrania regulamin festiwalu:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2017r. do dnia 14.07.2014 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy ul. św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego:  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki: CEL OGÓLNY I: Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców.

CEL SZCZEGÓŁOWY I.3: Promocja obszaru, w tym produktów i usług lokalnych

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.2: Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.3: Popularyzacja innowacyjnych narzędzi promujących region

NAZWA ORAZ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: Liczba wydanych materiałów promocyjnych – 7 szt.  Liczba popularyzowanych innowacyjnych narzędzi promujących region – 1 szt. Liczba odbiorców działań promocyjnych  - 2.400 osób.

Ogłoszenie do pobrania:

kolory polski

W tym roku "Kolory" obejmą 21 miejscowości. I chociaż 2 projekty już za nami (preludium w Zgierzu i współorganizowany z festiwalem "Muzyka Zaklęta w Drewnie" koncert w Małopolsce), to uroczysta inauguracja odbędzie się 1 lipca w Skierniewicach.

 

pge logo

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi
nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej
w dniu 12 lipca 2017 r. w godz. 8:00 – 17:00
dla klientów w miejscowości Żądłowice nr.: 21-23, 356, 360.

Informacja GKRPA o dyżurach
w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Inowłodzu
(Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, budynek „B”)
tel. 44 710 10 06

Miesiąc

Data

Dzień

Godziny

Rodzaj dyżuru

lipiec

każdy wtorek miesiąca

1600-1800

Ewa Godlewska

-  Przewodnicząca GKRPA, socjoterapeuta

06.07.2017 r.

czwartek

1600-1800

Hubert Cabała

- psycholog

(tel. 505 118 284)

13.07.2017 r.

czwartek

1630-1930

Maciej Druszcz

- terapeuta uzależnień     

(tel. 606 821 236)

20.07.2017 r.

czwartek

1600-1800

Hubert Cabała

- psycholog

(tel. 505 118 284)

27.07.2017 r.

czwartek

1630-1930

Maciej Druszcz

- terapeuta uzależnień     

(tel. 606 821 236)

 

Wykaz dyżurów na kolejne miesiące będzie uaktualniany na bieżąco.

DSC 0575

22 czerwca br. odbyła się Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Inowłódz.