Wykrzyknik

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na drodze wojewódzkiej nr 726
dniu 24 stycznia 2018 r. w godz. 8:00 - 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody 
dla mieszkańców miejscowości Zakościele, Żądłowice, Liciążna, Poświętne

Floriany logotyp pionowy RGBFlorian 2018

Warszawa, dnia 19-01-2018 r.

Komunikat Prasowy

Strażackie OSCARY 2018
pod Patronatem Honorowym Marszałków 15 województw

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018 została objęta Patronatami Honorowymi Marszałków 15 województw.

Patronat Honorowy nad Strażackimi Oscarami objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

marszałkowie

DSC 0436

Powstanie Styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, ale powstańca o nazwisku Ignacy Harde, mało kto dzisiaj pamięta. Spoczywa na cmentarzu w Inowłodzu, chociaż prawie całe życie był związany z Łodzią. Urodził się 1 lutego 1847 r. w rodzinie ziemiańskiej. Pochodził z Woli Miłkowskiej koło Warty. Od najmłodszych lat był patriotą. Wychowywany był w rodzinne z tradycjami. Podobno jego ojciec był żołnierzem wojsk napoleońskich. On zaś jako 16-latek zgłosił się na ochotnika do jednego z oddziałów powstańczych, które formowały się w Łodzi. 

DSC 0429DSC 0430

sesja rady gminy

polow

Nadleśnictwo Spała informuje,
że w dniach od 10 - 12, 17, 22, 24 i 30 stycznia 2018 r. 
będą przeprowadzone polowania zbiorowe na terenie OHZ Spała

polow

Nadleśnictwo Smardzewice informuje,
że w dniach od 20, 16, 20, 23, 27 i 30 stycznia 2018r.
będą przeprowadzone polowania zbiorowe w lasach
w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa,
Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka i Buczek.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn.:

  1. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej)”

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w godz. 09:15 – 11:45 (rejestracja od godz. 09:00), w sali nr 118 w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22;

  1. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych)”.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w godz. 12:00 – 14:15 (rejestracja od godz. 11:45), w sali nr 118 w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22;