belka lgd

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Termin składania wniosków:
od dnia 09.10.2017 r. do dnia 23.10.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

 Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

 Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 230 000,00 zł
Wartość kwoty grantu: 5 tys. - 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne)

 Do pobrania: Ogłoszenie o naborze nr 3/2017/G 

sesjaxxxvii

 

MIESZKAŃCY GMINY INOWŁÓDZ

Informuję, że XXXVII sesja VII   kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 28 września 2017 r. o godz. 1300 w sali na zamku Kazimierza Wielkiego  w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

soltys i solectwo roku wl 2017

DSC00050DSC00037
DSC00045

W dniach 19 – 20 września w Hotelu Mościcki **** Resort & Conference w Spale odbyła się konferencja naukowa pn. „Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków. Regiony w Europie”. Organizatorami przedsięwzięcia byli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale. Obrady naukowe Honorowym Patronatem objęli: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Jego Magnificencja Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Wójt Gminy Inowłódz.

INFORMACJA

W dniu 25-09-2017 r. ( PONIEDZIAŁEK) z miejscowości

INOWŁÓDZ, FRYSZERKA - GM.INOWŁÓDZ

 

W dniu 26-09-2017 r. ( WTOREK) z miejscowości

BRZUSTÓW, DĄBROWA, SPAŁA

 

W dniu 27-09-2017 r. ( ŚRODA) z miejscowości

ZAKOŚCIELE, ŻĄDŁOWICE, LICIĄŻNA, POŚWIĘTNE

 

W dniu 28-09-2017 r. ( CZWARTEK) z miejscowości

 

KONEWKA, KRÓLOWA WOLA, TEOFILÓW

 

warsztaty relaksacyjne plakat

plakat zumba cd

704 Logo ZUS

Od 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje bardzo dużo wniosków o emeryturę w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego. Każdy przyszły świadczeniobiorca chciałby aby jego emerytura była jak najwyższa. Na tej potrzebie bazują oszuści mamiący przyszłych emerytów obietnicą korzystniejszego obliczenia emerytury. W woj. łódzkim nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku, warto jednak uprzedzić przyszłych emerytów, aby nie dali się nabrać.