belka

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. aktualnych konkursów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, które odbędą się w dniu 27 marca 2018 r. (tj. wtorek), w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro.

  • w godz. 09:00 – 11:15 odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne”
  • w godz. 11:30 – 13:45  odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe”

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie poprzez zakładkę Weź udział na stronie

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o spotkaniach wśród szkół i placówek oświatowych oraz mieszkańców zainteresowanych przedmiotową tematyką.
Informacja o spotkaniach informacyjnych dostępna jest pod ww. linkami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 633 34 63.