Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Inowłódz wychodząc naprzeciw odbiorcom zainteresowanym nieruchomościami, informuje, że:

  1. Ogłasza w I terminie przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zakościele.

Szczegóły: http://bip.inowlodz.pl/gospodarka-nieruchomosciami/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci/3019-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanych-nieruchomosci-rolnych-polozonych-w-miejscowosci-zakosciele-4 

  1. Ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Inowłodzu przy ul. Tuwima 4 w celu prowadzenia działalności farmaceutycznej – na okres 2 lat

Szczegóły: http://bip.inowlodz.pl/gospodarka-nieruchomosciami/przetargi-na-wynajem-nieruchomosci/3021-przetarg-nieograniczony-na-najem-lokalu-uzytkowego-polozonego-w-inowlodzu-przy-ul-tuwima-4-w-celu-prowadzenia-dzialalnosci-farmaceltycznej-na-okres-2-lat 

  1. Ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gminnej przy ul. Tamka w miejscowości Inowłódz z przeznaczeniem na działalność turystyczną, gastronomiczną, rekreacyjną i rozrywkową – na okres 3 lat

Szczegóły: http://bip.inowlodz.pl/gospodarka-nieruchomosciami/przetargi-na-dzierzawe-nieruchomosci/3020-przetarg-na-dzierzawe-czesci-nieruchomosci-ozn-nr-ewidencyjnym-1412-2-polozonej-w-inowlodzu-przy-ul-tamka-z-przeznaczeniem-na-dzialalnosc-turystyczna-gastronomiczna-rekreacyjna-i-rozrywkowa