Plakat 15.01.2018

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2274-spotkanie-informacyjne-pn-konkursy-w-2018-roku-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020  pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie, do godz. 12:00.