Urząd Gminy Inowłódz informuje, że w dniu 02.01.2018 r. nie będzie już przyjmował ankiet w/s odnawialnych źródeł energii od mieszkańców gminy. Uprzejmie prosimy o nie dostarczanie nowych ankiet w nowym roku. W przypadku gdy Urząd Marszałkowski w Łodzi po raz kolejny powtórzy konkurs, Gmina Inowłódz weźmie w nim udział o czym będzie informować swoich mieszkańców.