W związku z planowaniem rozmieszczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na rok następny, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim postanowiło dokonać korekty istniejących punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Podczas podejmowania decyzji o lokalizacji punktów w kolejnym roku wzięto pod uwagę m. in. zinteresowanie nieodpłatną pomocą prawną na terenie gmin w których funkcjonowały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz lokalizację punktów, która dała by mozliwość dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom innych gmin.

W związku z powyższym rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Punkt Nr 1 - Starostwo Powiatowe

2. Gminny Punkt Nr 2 - Urząd Miasta / Miejski Ośrodek Pomocy Społecnej

3. Gminny Punkt Nr 3 - Ujazd

4. Gminny Punkt Nr 4 - Czerniewice

5. Gminny Punkt Nr 5 - Żelechlinek