DSC 0978

W dniu 28 grudnia 2017 roku w zamku Króla Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu obradowała Rada Gminy Inowłódz. Kluczowym tematem porządku obrad było przyjęcie budżetu Gminy na 2018 rok. To ważne wydarzenie poprzedziły dogłębne dyskusje na Komisjach Stałych Rady Gminy, dlatego też sesja miała merytoryczny i spokojny przebieg.

Grudniowy termin sesji budżetowej został zdeterminowany nakreślonym przez Wójta i Radę Gminy ambitnym planem inwestycyjnym na 2018 rok, sięgającym prawie 7,5 mln zł., Założenia inwestycyjne, dotyczące wszystkich miejscowości naszej Gminy, wymagają niezwłocznego rozpoczęcia procedur przetargowych oraz wnioskowania o środki unijne. Chodzi bowiem o to, aby rozpocząć inwestycje jak najwcześniej, w okresie kiedy to wykonawcy poszukują pracy. Wówczas można uzyskać lepsze ceny, a co za tym idzie zyskać środki budżetowe na inne cele. Gratulacje dla Wójta oraz Rady Gminy lecz nade wszystko gratulacje dla mieszkańców Gminy Inowłódz, wszak to oni są prawdziwymi beneficjentami planowanych inwestycji.

DSC 0955 DSC 0960

DSC 0978 DSC 0965

DSC 0981 DSC 0989