Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje XIV edycję konkursu na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządowych województwa łódzkiego, tj. powiatów i gmin (wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich). Honorowy patronat nad konkursem, podobnie jak i w poprzednich edycjach konkursu, objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Nagrodzone przestrzenie zostaną zgłoszone na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Serdecznie zachęcamy wszystkie jednostki samorządowe województwa łódzkiego do uczestnictwa w organizowanym konkursie.

Apelujemy jednocześnie do władz powiatowych o przekazanie treści niniejszego listu do wszystkich gmin leżących w granicach obszaru właściwego powiatu.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć do 31 stycznia 2018 r. na adres podany w regulaminie.

Pismo przewodnie do pobrania: 

Regulamin konkursu do pobrania: