Wójt Gminy Inowłódz serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Inowłódz do udziału w konkursie Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu Gmina Inowłódz będzie starać się o dofinansowanie na:

·         zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu na własne potrzeby;

·         zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej;

·         wymianę kotłów węglowych na kotły opalane pelletem.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie załączników, uzupełnienie i dostarczenie do siedziby Urzędu Gminy Inowłódz do dnia 08.12.2017 r.

Do pobrania ankieta: 

Deklaracja do pobrania: 

Oświadczenie do pobrania: