polow

Nadleśnictwo Smardzewice informuje,
że w dniach od 20, 16, 20, 23, 27 i 30 stycznia 2018r.
będą przeprowadzone polowania zbiorowe w lasach
w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa,
Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka i Buczek.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn.:

  1. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej)”

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w godz. 09:15 – 11:45 (rejestracja od godz. 09:00), w sali nr 118 w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22;

  1. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych)”.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2018 r. w godz. 12:00 – 14:15 (rejestracja od godz. 11:45), w sali nr 118 w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22;

DSC 0002

„Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas…” Już po raz szesnasty 12 stycznia 2018 odbył się Gminny Koncert Kolęd w Królowej Woli.
Okres świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, wyjątkowa jest również tradycja śpiewu kolęd. O tej tradycji pamiętają i dbają o nią już od wielu lat mieszkańcy gminy Inowłódz, spotykając się w styczniowy wieczór w Domu Ludowym w Królowej Woli podczas Gminnego Koncertu Kolęd.

Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje XIV edycję konkursu na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządowych województwa łódzkiego, tj. powiatów i gmin (wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich). Honorowy patronat nad konkursem, podobnie jak i w poprzednich edycjach konkursu, objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Nagrodzone przestrzenie zostaną zgłoszone na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Serdecznie zachęcamy wszystkie jednostki samorządowe województwa łódzkiego do uczestnictwa w organizowanym konkursie.

Apelujemy jednocześnie do władz powiatowych o przekazanie treści niniejszego listu do wszystkich gmin leżących w granicach obszaru właściwego powiatu.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć do 31 stycznia 2018 r. na adres podany w regulaminie.

Pismo przewodnie do pobrania: 

Regulamin konkursu do pobrania:

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej

w dniu 18.01.2018 r. w godz. 8:00 – 15:00
w miejscowości Zakościele

w dniu 24.01.2018 r. w godz. 8:00 – 15:00
w miejscowości Inowłódz:
ul. Klasztorna; ul. Liliowa; ul. Opoczyńska; oś. Zamoście; ul. Polna; ul. Tulipanowa; ul. Brzustowska; ul. Legnicka; ul. Zakątna; ul. Letnia; ul. Górna; ul. Zagajnikowa

Plakat 15.01.2018

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2274-spotkanie-informacyjne-pn-konkursy-w-2018-roku-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020  pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie, do godz. 12:00.

Informacja GKRPA o dyżurach w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Inowłodzu
(Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, budynek „B”)
tel. 44 710 10 06

styczen

Wykaz dyżurów na kolejne miesiące będzie uaktualniany na bieżąco.

180102 Ucyfrowieni fisza

180102 UC 2018 inf terminy

Urząd Gminy Inowłódz informuje, że w dniu 02.01.2018 r. nie będzie już przyjmował ankiet w/s odnawialnych źródeł energii od mieszkańców gminy. Uprzejmie prosimy o nie dostarczanie nowych ankiet w nowym roku. W przypadku gdy Urząd Marszałkowski w Łodzi po raz kolejny powtórzy konkurs, Gmina Inowłódz weźmie w nim udział o czym będzie informować swoich mieszkańców.